Thiết Kế và Thi Công AQ Thiết Kế và Thi Công AQ Thiết Kế và Thi Công AQ

070747 2222

Cải tạo nhà anh Hùng - Gò Vấp

Cải tạo nhà anh Hùng - Gò Vấp

Cải tạo nhà anh Hùng - Gò Vấp

Cải tạo nhà anh Hùng - Gò Vấp

Cải tạo nhà anh Hùng - Gò Vấp
Cải tạo nhà anh Hùng - Gò Vấp

Cải tạo nhà anh Hùng - Gò Vấp

Mặt Bằng hiện trạng trước và sau khi cải tạo:

Sau khi thảo luận các KTS của AQ đã lên phương án cải tạo như sau:

  

zalo