Thiết Kế và Thi Công AQ Thiết Kế và Thi Công AQ Thiết Kế và Thi Công AQ

070747 2222

THI CÔNG BỆNH VIỆN THẨM MỸ ANGEL MING- QUẬN 6, TP. HỒ CHÍ MINH.

THI CÔNG BỆNH VIỆN THẨM MỸ ANGEL MING- QUẬN 6, TP. HỒ CHÍ MINH.

THI CÔNG BỆNH VIỆN THẨM MỸ ANGEL MING- QUẬN 6, TP. HỒ CHÍ MINH.

THI CÔNG BỆNH VIỆN THẨM MỸ ANGEL MING- QUẬN 6, TP. HỒ CHÍ MINH.

THI CÔNG BỆNH VIỆN THẨM MỸ ANGEL MING- QUẬN 6, TP. HỒ CHÍ MINH.
THI CÔNG BỆNH VIỆN THẨM MỸ ANGEL MING- QUẬN 6, TP. HỒ CHÍ MINH.

Dự án

THI CÔNG BỆNH VIỆN THẨM MỸ ANGEL MING- QUẬN 6, TP. HỒ CHÍ MINH.

22-12-2018 11:00:38 AM

Công trình: Bệnh viện thẩm mỹ ANGEL MING.

Một số hình ảnh thi công công trình của công ty AQ :

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoàn thiện, vệ sinh trước khi bàn giao:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Một vài hình ảnh phối cảnh 3D do công ty AQ thực hiện :

 

 

 

 

 

 

Tin mới nhất

zalo